Vodoměrná šachta VŠ-K

Katalog

celková výška včetně komínku: 1200 mm
rozměry: Ø 960 mm, v = 1000 mm nebo 1200mm
komínek: Ø 600 mm, v = 200 mm
prostupy osazeny ve výšce 150 mm od spodní hrany ( D = 32 mm )
materiál: plášť a dno z PP tl. 5 mm, víko z PP tl. 10 mm
pro uložení mimo spodní vodu (do země s vysokou hladinou spodní vody je vhodná vodoměrná šachta – vyztužená)
včetně PP žebříku

  • 1000mm
  • 1200mm
Clear

Popis produktu

Vodoměrná šachta je samostatný konstrukční prvek k osazení na vodovodní přípojce tam, kde není možné umístit vodoměrnou sestavu přímo do budovy.
Šachta je určená pro osazení do nepojezdných ploch, případně ploch kategorie chodníky, pěší zóny atd. V případě uložení do více namáhaného terénu nebo v případě přítomnosti spodní vody je nutné provést náležitě dimenzované obetonování.
Výhody vodoměrných šachet jsou: jednoduchá montáž, 100% vodotěsnost, vysoká životnost a nízká cena.

 

Konstrukční řešení

Vodoměrná šachta je samonosná, t.j. určená pro osazení do nepojezdných ploch, případně ploch kategorie chodníky, pěší zóny atd. V případě uložení do více namáhaného terénu nebo v případě přítomnosti spodní vody je nutné provést náležitě dimenzované obetonování. Šachta je vyrobena stáčením a svařováním homogenních PP desek tloušťky 5 mm. Standardně je vyrobena o ø 960 mm a výškách 1000, 1200, 1300 a 1500 mm. Vstup má ø 600 mm a výšku 200 mm s pochůzným PP poklopem. Druhá varianta je vodoměrná šachta hranatá vyrobena svařováním homogenních desek tloušťky 10mm v rozměru 1200 x 900 x 1500mm. Vstup má 600 x 600 mm a výšku 200 mm s pochůzným PP poklopem. Výška šachty závisí na hloubce v níž je uloženo vodovodní potrubí. Dle požadavků odběratele je možné zhotovení VŠ jiných rozměrů, přizpůsobení rozměrů a umístění prostupů, případně vybavení šachty litinovým poklopem. Uvnitř je šachta vybavena plastovým žebříkem a plastovým podstavcem pro vodoměr – součást dodávky.

 

Osazení do terénu

Šachta se usazuje do vyhloubené stavební jámy na vyrovnané dno vysypané prosátým pískem o tl. min. 10 cm nebo na vodorovnou betonovou desku. Po usazení šachty se provede připojení na vodovodní přípojku. U kruhové varianty se šachta postupně obsype prosátou zeminou. Hranatý typ se obsype pískocementovou směsí v poměru asi 7:1. Obsyp je nutné hutnit po vrstvách cca 0,3 m, pouze ručně, nikoliv strojně. Zeminu je vhodné vlhčit a při hutnění dbát na to, aby nedošlo k deformaci stěn šachty. Podmínkou této instalace je základová spára nad úrovní max. hladiny spodní vody. Při výskytu max. hladiny spodní vody nad základní spárou je nutné provést min. částečné obetonování šachty (zajištění proti vyplavání). V případě usazení šachty do míst s povrchovým namáháním je nutno konstrukci zcela obetonovat, případně doplnit betonovým věncem, který se osadí příslušnými stavebními prvky dle míry zatížení, včetně litinového poklopu. Dimenzování a způsob obetonování je nutné staticky posoudit. Pro samonosné provedení nejsou vhodné zeminy jemnozrnné skupiny F střední až vysoké plasticity a zeminy objemově nestálé, zeminy s kašovitou konzistenci, zeminy s příměsí organických látek, organické zeminy a kypré písky. Při instalaci je manipulace se šachtou vzhledem k její nízké hmotnosti jednoduchá, proto nemá žádné manipulační úchyty.

 

Výhody a přednosti

– Jednoduchá montáž
– 100% vodotěsnost
– Jednoduchá obsluha
– Vysoká životnost
– Nízká cena