Vodoměrná šachta VŠ-H

Parametry VŠ-H:
celková výška včetně komínku: 1700 mm
rozměry: 1200 x 900 x 1500 mm
komínek: 600 x 600 x 200 mm
prostupy osazeny ve výšce 420 mm od spodní hrany ( D = 32 mm )
materiál: PP tl. 10 mm
pro uložení do spodní vodu ( k následnému obetonování )
včetně PP žebříku

13 000 

Vodoměrná šachta VŠ-K

celková výška včetně komínku: 1200 mm
rozměry: Ø 960 mm, v = 1000 mm nebo 1200mm
komínek: Ø 600 mm, v = 200 mm
prostupy osazeny ve výšce 150 mm od spodní hrany ( D = 32 mm )
materiál: plášť a dno z PP tl. 5 mm, víko z PP tl. 10 mm
pro uložení mimo spodní vodu (do země s vysokou hladinou spodní vody je vhodná vodoměrná šachta – vyztužená)
včetně PP žebříku

5 000 8 000