Biologický septik

Biologický septik je určen pro čištění odpadních vod usazováním a anaerobním vyhníváním odpadních vod společně s kalem. Je vhodný jako nejmenší a nenáročná domovní čistírna odpadních vod. Vhodnost použití v dané lokalitě je nutné konzultovat s místně odpovědným orgánem.

Konstrukční řešení

Biologický septik je uzavřená vodotěsná plastová nádrž svařená z polypropylenových desek o síle 15 mm. V případě přítomnosti spodní vody jsou BS vyráběny ze stěnových prvků tl. 80 mm (PP desky se žebry). V tom případě se mohou rozměry BS lišit od rozměrů uvedených v tabulce. Touto změnou bude ovlivněna i cena. Příčné přepážky u dna zabraňují přesouvání kalu (sedimentu) k výstupu. Plovoucí nečistoty a kal jsou zachycovány soustavou norných stěn. Přístup do jednotlivých komor septiku umožňují šachty o rozměrech 600 x 600 mm opatřené poklopem.

Osazení do terénu

Biologické septiky se osazují v úrovni kanalizace do stavební jámy na připravenou desku z armovaného betonu. Po připojení na kanalizaci se provede rozepření stěn a stropu. Betonování se provádí rovnoměrně po obvodu za současného napouštění jímky vodou (ochrana proti deformaci tlakem betonové směsi). Výška hladiny vody v nádrži musí být po celou dobu betonáže o 30 cm výš, než „hladina“ betonu. Sílu, druh betonu a způsob zakrytí jímky stanoví projektant dle konkrétních podmínek stavby. V případě přítomnosti spodní vody nad kótu základové spáry, použít vodostavební beton a plášť septiku ze stěnových prvků.

Technické parametry

TypBS 3BS 4BS 5BS 6BS 9
Počet ekviv. Obyvatel:467813
Denní průtok vody (m3):0,520,730,911,041,69
Specifická spotřeba vody (m3):0,130,130,130,130,13
Počet komor:33333
Doba zdržení (dny):33333
Délka (mm):200020002000 (2500)30003000
Šířka (mm):10001200 (1500)1600 (1500)1300 (1500)1500
Výška (mm):1500 (1660)1700 (1660)1600 (1660)1500 (1660)2000 (2160)
Celkový objem (m3):34569
Užitkový objem (m3):2,53,484,324,877,88
h1 (mm):12801480138012801780
h2 (mm):1230143013301230173
TypBS 3BS 4BS 5BS 6BS 9
Počet ekviv. Obyvatel:467813
Denní průtok vody (m3):0,520,730,911,041,69
Specifická spotřeba vody (m3):0,130,130,130,130,13
Počet komor:33333
Doba zdržení (dny):33333
Průměr d (mm):16001900210023002400
Výška h (mm):15001500150015001500
Celkový objem (m3):34569
Užitkový objem (m3):2,53,484,324,877,88
h1 (mm):12801280128012801780
h2 (mm):12301230123012301730
D (mm):15015015015015

Doprava

Po dohodě s odběratelem výrobce zabezpečí naložení a dopravu výrobku na místo určení. Odběratel zajistí složení výrobku v místě určení. Upozornění! Je nutno vyloučit silné mechanické namáhání při dopravě a instalaci.